دوره نکته و تست IMAT ایتالیا

20,000,000 تومان

حل سوالات آزمون های IMAT سال های گذشته همراه با ارائه نکات تکمیلی تمام تست ها برای مرور و جمع بندی کلیه دروس

روز های برگزاری:

یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه ساعت ۹ الی 11

تعداد ساعت دوره: 48 ساعت

شروع دوره:

پایان دوره:

تماس و مشاوره رایگان