مهندسی سازه کارشناسی ارشد
مقطع : کارشناسی ارشد
کشور : آلمان
مدت دوره : 2ساله
دانشگاه : باهاوس وایمار
مهلت ثبت نام : 2024-07-01
شهریه : رایگان
مهندسی عمران کارشناسی ارشد
مقطع : کارشناسی ارشد
کشور : ایسلند
مدت دوره : 2ساله
دانشگاه : ایسلند
مهلت ثبت نام : 2025-02-01
شهریه : رایگان
مهندسی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : بلژیک
مدت دوره : 4سال
دانشگاه : KU LEUVEN
مهلت ثبت نام : 2024-12-10
شهریه : رایگان و دارای بورسیه
مهندسی عمران دکترا
مقطع : دکترا
کشور : لوکزامبورگ
مدت دوره : 4سال
دانشگاه : لوکزامبورگ
مهلت ثبت نام : 2024-05-04T00:00
شهریه : رایگان
photo_2024-02-26_15-51-09
مهندسی عمران ارشد
مقطع : کارشناسی ارشد
کشور : آلمان
مدت دوره : 2سال
دانشگاه : دانشگاه صنعتی دگندورف
مهلت ثبت نام : 2025-01-01T00:00
شهریه : رایگان
photo_2024-02-26_15-51-01
مهندسی عمران ارشد
مقطع : کارشناسی ارشد
کشور : آلمان
مدت دوره : 2سال
دانشگاه : دانشگاه اشتوتگارت
مهلت ثبت نام : 2025-01-01T00:00
شهریه : رایگان
photo_2024-02-18_23-10-53
مهندسی عمران ارشد
مقطع : کارشناسی ارشد
کشور : آلمان
مدت دوره : 2سال
دانشگاه : دانشگاه فنی درسدن
مهلت ثبت نام : 2024-07-01T00:54
شهریه : رایگان
photo_2024-02-18_23-10-53
مهندسی عمران ارشد
مقطع : کارشناسی ارشد
کشور : آلمان
مدت دوره : 2سال
دانشگاه : دانشگاه فنی برلین
مهلت ثبت نام : 2024-05-01T00:00
شهریه : رایگان
تماس و مشاوره رایگان