مهندسی مکانیک دکترا
مقطع : دکترا
کشور : آلمان
مدت دوره : ۳ سال
دانشگاه : Julich
مهلت ثبت نام : 2024-07-21
شهریه : رایگان و دارای حقوق
مهندسی سازه کارشناسی ارشد
مقطع : کارشناسی ارشد
کشور : آلمان
مدت دوره : 2ساله
دانشگاه : باهاوس وایمار
مهلت ثبت نام : 2024-07-01
شهریه : رایگان
علم مواد و مهندسی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : استرالیا
مدت دوره : 3سال
دانشگاه : RMIT
مهلت ثبت نام : 2024-06-03
شهریه : بورسیه به ارزش 34841دلار
مهندسی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : بلژیک
مدت دوره : 4سال
دانشگاه : کاتولیک لوون
مهلت ثبت نام : 2024-11-01
شهریه : دارای حقوق 2400یورو ماهیانه
مهندسی مکانیک و شیمی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : هلند
مدت دوره : ۴ سال
دانشگاه : دلفت Delft
مهلت ثبت نام : 2024-06-03
شهریه : حقوق ماهانه ۲۷۷۰ تا ۳۵۳۹ یورو
مهندسی مکانیک دکترا
مقطع : دکترا
کشور : انگلستان
مدت دوره : ۳ تا ۴سال
دانشگاه : ساوتهمپتون
مهلت ثبت نام : 2024-08-31
شهریه : رایگان و دارای حقوق
مهندسی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : بلژیک
مدت دوره : ۴ سال
دانشگاه : لوون
مهلت ثبت نام : 2024-05-31
شهریه : رایگان و دارای حقوق
ریاضیات دکترا
مقطع : دکترا
کشور : هلند
مدت دوره : ۴ سال
دانشگاه : TU Delft تکنولوژی دلفت
مهلت ثبت نام : 2024-05-31
شهریه : رایگان و دارای حقوق ۲۷۷۰ تا ۳۵۳۹ یورو
مهندسی شیمی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : نروژ
مدت دوره : ۳ سال
دانشگاه : NTNU
مهلت ثبت نام : 2024-05-01
شهریه : رایگان و دارای حقوق
مهندسی مکانیک دکترا
مقطع : دکترا
کشور : نروژ
مدت دوره : ۳ سال
دانشگاه : NTNU
مهلت ثبت نام : 2024-05-01
شهریه : رایگان و دارای حقوق
تماس و مشاوره رایگان