مهندسی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : بلژیک
مدت دوره : 4سال
دانشگاه : KU LEUVEN
مهلت ثبت نام : 2024-12-10
شهریه : رایگان و دارای بورسیه
مهندسی برق دکترا
مقطع : دکترا
کشور : هلند
مدت دوره : ۳ تا ۴سال
دانشگاه : رادبود
مهلت ثبت نام : 2024-08-01
شهریه : حقوق ماهانه ۲۷۷۰ تا ۳۵۳۹ یورو
مهندسی برق دکترا
مقطع : دکترا
کشور : هلند
مدت دوره : ۴ سال
دانشگاه : فناوری و صنعتی آیندهوون
مهلت ثبت نام : 2024-06-01
شهریه : حقوق ماهانه ۲۷۷۰ تا ۳۵۳۹ یورو
مهندسی برق و الکترونیک دکترا
مقطع : دکترا
کشور : بلژیک
مدت دوره : ۴ سال
دانشگاه : گنت
مهلت ثبت نام : 2024-05-15
شهریه : رایگان و دارای حقوق
مهندسی مکانیک،برق،کامپیوتر و انرژی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : انگلستان
مدت دوره : ۳/۵ سال
دانشگاه : بیرمنگام
مهلت ثبت نام : 2024-07-18
شهریه : بورسیه فول فاند
مهندسی برق دکترا
مقطع : دکترا
کشور : هلند
مدت دوره : ۴ سال
دانشگاه : فناوری و صنعتی آیندهوون
مهلت ثبت نام : 2024-05-31
شهریه : دارای حقوق ۲۷۷۰ تا ۳۵۰۰ یورو
مهندسی برق کارشناسی ارشد / دکترا
مقطع : کارشناسی ارشد/دکتری
کشور : انگلستان
مدت دوره : 1تا4 سال
دانشگاه : وارویک
مهلت ثبت نام : 2024-07-11
شهریه : رایگان
الکترونیک و کامپیوتر دکترا
مقطع : دکترا
کشور : انگلستان
مدت دوره : 4سال
دانشگاه : ساوتهمپتون
مهلت ثبت نام : 2024-08-31T00:00
شهریه : رایگان
مهندسی برق و فیزیک دکترا
مقطع : دکترا
کشور : سوئیس
مدت دوره : 4سال
دانشگاه : زوریخ eth
مهلت ثبت نام : 2024-04-30T00:00
شهریه : دارای حقوق و رایگان
مهندسی برق پژوهشگر دکترا
مقطع : دکترا
کشور : فنلاند
مدت دوره : 4سال
دانشگاه : تامپره
مهلت ثبت نام : 2024-04-29T00:00
شهریه : رایگان
تماس و مشاوره رایگان