مدیریت دکترا
مقطع : دکترا
کشور : بلژیک
مدت دوره : ۴ سال
دانشگاه : Vrije
مهلت ثبت نام : 2024-06-30
شهریه : رایگان و دارای حقوق
بازاریابی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : هلند
مدت دوره : ۱۸ ماه تا ۴ سال_۳۸ ساعت در هفته
دانشگاه : آمستردام
مهلت ثبت نام : 2024-05-24
شهریه : حقوق ماهانه ۲۷۷۰ تا ۳۵۳۹ یورو یورو در ماه
اقتصاد و مدیریت دکترا
مقطع : دکترا
کشور : آلمان
مدت دوره : ۴ سال
دانشگاه : استراوبینگ
مهلت ثبت نام : 2024-05-03
شهریه : رایگان و دارای حقوق
مدیریت دکترا
مقطع : دکترا
کشور : انگلستان
مدت دوره : ۴ سال
دانشگاه : مرکزی لنکاوی
مهلت ثبت نام : 2024-05-06
شهریه : بورسیه کامل
مدیریت دکترا
مقطع : دکترا
کشور : هلند
مدت دوره : 4سال
دانشگاه : اراسموس روتردام
مهلت ثبت نام : 2024-05-15T00:00
شهریه : رایگان
مدیریت بین الملل کارشناسی ارشد
مقطع : کارشناسی ارشد
کشور : هلند
مدت دوره : 1سال
دانشگاه : اوترخت
مهلت ثبت نام : 2024-04-01T00:00
شهریه : 2530یورو
مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد
مقطع : کارشناسی ارشد
کشور : هلند
مدت دوره : 1سال
دانشگاه : آمستردام
مهلت ثبت نام : 2024-05-01T00:00
شهریه : 2530یورو
مدیریت بازرگانی بین المللی کارشناسی
مقطع : کارشناسی
کشور : هلند
مدت دوره : 3سال
دانشگاه : اراسموس روتردام
مهلت ثبت نام : 2024-08-01T00:00
شهریه : 10600یورو
photo_2024-03-05_00-37-03
مدیریت دولتی ارشد
مقطع : کارشناسی ارشد
کشور : انگلستان
مدت دوره : 2/5 سال
دانشگاه : بیرمنگام
مهلت ثبت نام : 2024-12-31T00:00
شهریه : 31میلیون تومان در سال
تماس و مشاوره رایگان