فیزیک و ریاضیات دکترا
مقطع : دکترا
کشور : آلمان
مدت دوره : ۳ سال
دانشگاه : گوتینگن
مهلت ثبت نام : 2024-07-10
شهریه : رایگان و دارای حقوق
مهندسی فیزیک دکترا
مقطع : دکترا
کشور : انگلستان
مدت دوره : ۳/۵ سال
دانشگاه : ساسکس
مهلت ثبت نام : 2024-05-21
شهریه : شامل بورسیه ۱۸۶۲۲ پوند سالانه
محیط زیست دکترا
مقطع : دکترا
کشور : آلمان
مدت دوره : 4سال
دانشگاه : برمن
مهلت ثبت نام : 2024-05-13T00:00
شهریه : رایگان
مهندسی برق و فیزیک دکترا
مقطع : دکترا
کشور : سوئیس
مدت دوره : 4سال
دانشگاه : زوریخ eth
مهلت ثبت نام : 2024-04-30T00:00
شهریه : دارای حقوق و رایگان
تماس و مشاوره رایگان