روانشناسی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : سوئد
مدت دوره : ۴ سال
دانشگاه : موسسه کارولینسکا
مهلت ثبت نام : 2024-05-14
شهریه : رایگان و دارای حقوق
روانشناسی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : هلند
مدت دوره : 4سال
دانشگاه : ماستریخت
مهلت ثبت نام : 2024-05-15
شهریه : رایگان و دارای حقوق 2770 تا 3539یورو ماهانه
تاریخ و فلسفه دکترا
مقطع : دکترا
کشور : ایتالیا
مدت دوره : 4سال
دانشگاه : Trento
مهلت ثبت نام : 2024-05-21T00:00
شهریه : رایگان
جغرافیا دکترا
مقطع : دکترا
کشور : سوئد
مدت دوره : 4 تا 5 سال
دانشگاه : umea
مهلت ثبت نام : 2024-05-04T00:00
شهریه : رایگان
تاریخ کارشناسی ارشد
مقطع : کارشناسی ارشد
کشور : هلند
مدت دوره : 1سال
دانشگاه : لیدن
مهلت ثبت نام : 2024-09-25T00:00
شهریه : 20900یورو
باستان شناسی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : آلمان
مدت دوره : 3سال
دانشگاه : ینا
مهلت ثبت نام : 2024-07-01T00:00
شهریه : رایگان
photo_2024-02-26_23-53-06
مطالعات اجتماعی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : نروژ
مدت دوره : 4سال
دانشگاه : دانشکده هنر و آموزش نروژ
مهلت ثبت نام : 2024-03-15T00:00
شهریه : رایگان
تماس و مشاوره رایگان