زیست شناسی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : آلمان
مدت دوره : ۳ سال
دانشگاه : موسسه ماکس پلانک
مهلت ثبت نام : 2024-07-17
شهریه : رایگان و دارای حقوق
اکولوژی و محیط زیست دکترا
مقطع : دکترا
کشور : لوکزامبورگ
مدت دوره : 4سال
دانشگاه : موسسه علم و فناری لوکزامبورگ
مهلت ثبت نام : 2024-06-30
شهریه : رایگان و دارای حقوق
زیست شناسی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : انگلستان
مدت دوره : ۳ تا ۴سال
دانشگاه : ساوتهمپتون
مهلت ثبت نام : 2024-08-31
شهریه : رایگان و دارای حقوق
مهندسی زیست پزشکی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : انگلستان
مدت دوره : ۳ سال
دانشگاه : نیوکاسل
مهلت ثبت نام : 2024-06-03
شهریه : بورسیه به ارزش ۱۸۶۲۲ پوند سالانه
اکولوژی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : نروژ
مدت دوره : ۳ تا ۴سال
دانشگاه : علوم زیستی نروژ NMBU
مهلت ثبت نام : 2024-05-31
شهریه : رایگان و دارای حقوق
زیست شناسی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : هلند
مدت دوره : ۴ سال_۳۸ ساعت در هفته
دانشگاه : آمستردام
مهلت ثبت نام : 2024-05-13
شهریه : حقوق ماهانه ۲۷۷۰ تا ۳۵۳۹ یورو
میکروبیولوژی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : سوئد
مدت دوره : ۴ سال
دانشگاه : Umea اومئو
مهلت ثبت نام : 2024-05-13
شهریه : رایگان و دارای حقوق
بیوتکنولوژی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : هلند
مدت دوره : 3 تا 4سال
دانشگاه : واخنینگن
مهلت ثبت نام : 2024-06-03
شهریه : رایگان و دارای حقوق 2770 تا 3539یورو ماهانه
زیست شناسی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : هلند
مدت دوره : 4سال
دانشگاه : واخنینگن
مهلت ثبت نام : 2024-05-27
شهریه : رایگان و دارای حقوق 2770 تا 3539 یورو ماهانه
ژنتیک دکترا
مقطع : دکترا
کشور : نروژ
مدت دوره : ۴ سال
دانشگاه : NMBU
مهلت ثبت نام : 2024-05-12
شهریه : رایگان و دارای حقوق
تماس و مشاوره رایگان