زمین شناسی و اقیانوس شناسی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : سوئد
مدت دوره : ۴ سال
دانشگاه : گوتنبرگ
مهلت ثبت نام : 2024-05-15
شهریه : رایگان و دارای حقوق
علوم زمین و محیط زیست دکترا
مقطع : دکترا
کشور : فرانسه
مدت دوره : 4سال / 35ساعت در هفته
دانشگاه : CNRS
مهلت ثبت نام : 2024-04-16
شهریه : رایگان
علوم زمین دکترا
مقطع : دکترا
کشور : سوئد
مدت دوره : 4سال
دانشگاه : umea
مهلت ثبت نام : 2024-04-30T12:09
شهریه : دارای حقوق
کامپیوتر و علوم زمین دکترا
مقطع : دکترا
کشور : سوئیس
مدت دوره : 4سال
دانشگاه : زوریخ eth
مهلت ثبت نام : 2024-07-03T00:00
شهریه : دارای حقوق
علوم زمین دکترا
مقطع : دکترا
کشور : سوئیس
مدت دوره : 4تا5 سال
دانشگاه : ETH زوریخ
مهلت ثبت نام : 2024-07-03T00:00
شهریه : رایگان
زمین شناسی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : هلند
مدت دوره : 3تا4 سال
دانشگاه : صنعتی دلفت
مهلت ثبت نام : 2024-05-13T00:00
شهریه : رایگان_دریافت حقوق2770یورو ماهیانه
photo_2024-03-05_00-46-51
جغرافیا دکترا
مقطع : دکترا
کشور : انگلستان
مدت دوره : 3سال
دانشگاه : بیرمنگام
مهلت ثبت نام : 2024-09-01T00:00
شهریه : 110میلیون تومان سالانه
photo_2024-03-05_00-33-50
علوم محیطی ارشد
مقطع : کارشناسی ارشد
کشور : آمریکا
مدت دوره : 2سال
دانشگاه : مونتری بی کالیفرنیا
مهلت ثبت نام : 2025-02-01T00:00
شهریه : همراه با بورسیه
photo_2024-02-26_16-20-16
زمین شناسی تاریخی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : سوئد
مدت دوره : 4سال
دانشگاه : اوپسالا
مهلت ثبت نام : 2024-03-18T00:00
شهریه : رایگان
تماس و مشاوره رایگان