اقتصاد کشاورزی دکترا
مقطع : دکترا
کشور : آلمان
مدت دوره : ۳ سال
دانشگاه : ِلایب نیتس
مهلت ثبت نام : 2024-07-28
شهریه : رایگان و دارای حقوق
اقتصاد و مدیریت دکترا
مقطع : دکترا
کشور : آلمان
مدت دوره : ۴ سال
دانشگاه : استراوبینگ
مهلت ثبت نام : 2024-05-03
شهریه : رایگان و دارای حقوق
اقتصاد دکترا
مقطع : دکترا
کشور : فنلاند
مدت دوره : ۴ سال
دانشگاه : واسا
مهلت ثبت نام : 2024-05-05
شهریه : دارای حقوی ۲۲۲۵ تا ۲۷۷۵ یورو در ماه
اقتصاد دکترا
مقطع : دکترا
کشور : سوئد
مدت دوره : 4سال
دانشگاه : lulea اقتصاد
مهلت ثبت نام : 2024-05-17T00:00
شهریه : رایگان
اقتصاد دکترا/کارشناسی
مقطع : دکترا و کارشناسی
کشور : سوئد
مدت دوره : 2تا4سال
دانشگاه : KTH تکنولوژی سوئد
مهلت ثبت نام : 2024-05-21T00:00
شهریه : رایگان
اقتصاد دکترا
مقطع : دکترا
کشور : ایتالیا
مدت دوره : 4سال
دانشگاه : لوئیس
مهلت ثبت نام : 2024-05-07T00:00
شهریه : رایگان
اقتصاد و حسابداری دکترا
مقطع : دکترا
کشور : هلند
مدت دوره : 4سال
دانشگاه : اراسموس روتردام
مهلت ثبت نام : 2024-05-15T00:00
شهریه : رایگان
امور مالی دکترا
مقطع : دکترا و ارشد
کشور : کویت
مدت دوره : تمام وقت
دانشگاه : AUM
مهلت ثبت نام : 2024-05-05T00:00
شهریه : رایگان و شامل حقوق
photo_2024-03-05_00-38-52
اقتصاد ارشد
مقطع : کارشنای ارشد
کشور : آلمان
مدت دوره : 2سال
دانشگاه : پاسائو
مهلت ثبت نام : 2024-06-01T00:00
شهریه : رایگان
photo_2024-03-05_00-37-03
اقتصاد ارشد
مقطع : کارشناسی ارشد
کشور : آلمان
مدت دوره : 2سال
دانشگاه : ماربورگ
مهلت ثبت نام : 2024-07-01T00:00
شهریه : رایگان
تماس و مشاوره رایگان