اکولوژی و محیط زیست دکترا

الزامات : مدرک کارشناسی ارشد در اقتصاد محیط زیست، بوم شناسی صنعتی، علوم محیطی، یا معادل آن، تاکید بر روش های کمی ضروری است، متناوبا، مدرک کارشناسی ارشد در علوم کامپیوتر یا ریاضیات کاربردی با اراده قوی برای یادگیری در مورد موضوعات محیطی. تجربه و مهارت به ترتیب اهمیت مهارت های کمی قوی و پس […]

علوم کامپیوتر دکترا

وظایف و شرح شغل : متقاضی موفق عضوی از دانشکده دکتری علوم و مهندسی (DSSE) خواهد بود که یک برنامه دکترا در علوم کامپیوتر با هدف ارائه آموزش های تحقیقاتی بین رشته ای و رقابتی بین المللی ارائه می دهد. پروژه دکتری پیشنهادی ادامه تحقیقات انجام شده توسط جیم بارتل در نظریه اعداد محاسباتی و […]

مهندسی عمران دکترا

تیم تحقیقاتی قوی و با انگیزه برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا در مهندسی عمران و کار بر روی موضوعات زیر ملحق خواهد شد: پایداری در ساخت و ساز – بررسی ساختمان ها به عنوان بانک مصالح و توسعه استراتژی هایی برای بازیافت مصالح ساختمانی با تمرکز بر بتن و فولاد توسعه دوقلوهای دیجیتال برای […]

تماس و مشاوره رایگان