تاریخ و فلسفه دکترا

معیارهای واجد شرایط بودن : درخواست پذیرش در برنامه دکترا از داوطلبانی پذیرفته می شود، صرف نظر از جنسیت، سن، مذهب یا ملیت، دارای مدرک ایتالیایی “Laurea Magistrale” (طبق دستور وزیر شماره 270 در 22 اکتبر 2004)، یا مدرک دانشگاهی اعطا شده تحت عنوان مقررات قبلی، یا مدرک سطح دوم که توسط مؤسسه ایتالیایی “AFAM” […]

اقتصاد دکترا

حوزه تحقیقاتی: زمینه های تحقیقاتی اولیه این برنامه عبارتند از: اقتصاد کلان. اقتصاد خرد; اقتصاد سنجی; تحلیل سیاست های پولی و مالی؛ بازارهای مالی و مقررات؛ اقتصاد صنعتی و رقابت؛ انتخاب فردی در زمینه عدم قطعیت و اقتصاد رفتاری؛ چرخه اقتصادی، مدل های رشد، اقتصادهای مالی. به عنوان بخشی از درخواست های خود، داوطلبان دکتری […]

تماس و مشاوره رایگان