محیط زیست دکترا

یکی از ویژگی های منحصر به فرد این پیشنهاد، همکاری رو به رشد ما با Eden Trust، خیریه مشهور حفاظت از محیط زیست است که با دانشگاه و سایرین همکاری می کند تا پروژه Eden جدید Dundee را ایجاد کند که در سال 2026 افتتاح می شود. Eden از دستور کار نوآوری Regnr8-i، به ویژه […]

تماس و مشاوره رایگان