علوم غذایی و کشاورزی دکترا

توضیحات پیشنهاد تغییرات فرآیند در کیفیت بهداشتی-تغذیه ای محصولات گیاهی بسته به روغن های مورد استفاده و شرایط سرخ کردنی ناظر: دکتر اینگ. لوسیا زلناکوا، دکترا. محل کار: دانشکده بیوتکنولوژی و علوم غذایی، دانشگاه کشاورزی اسلواکی در نیترا رشته تحصیلی: علوم غذایی برنامه تحصیلی : فناوری غذایی فرم تحصیل: تمام وقت زبان: اسلواکی خلاصه سرخ کردن عمیق، عملیات حرارتی مواد غذایی […]

تماس و مشاوره رایگان