یادگیری ماشین دکترا

در این پروژه 5 ساله، ما با چالش‌های مهم در مدل‌سازی، کنترل و آزمایش استقلال مقابله خواهیم کرد تا بتوانیم یکپارچه‌سازی سیستم‌های خودکار را در محیط‌های بالینی امکان‌پذیر کنیم. هدف کار ما ادغام بینش‌هایی از یادگیری ماشین، سیستم‌های کنترل و مدل‌سازی برای توسعه رویکردهای نوآورانه در دوز داروی مستقل برای مراقبت‌های ویژه است. با تمرکز […]

تماس و مشاوره رایگان