دانشگاه تورنتو کانادا

 دانشگاه تورنتو University of Toronto

دانشگاه تورنتو University of Toronto از برترین و در عین حال بزرگترین دانشگاه‌های کشور کانادا است این دانشگاه یک مرکز آموزشی عمومی و دولتی واقع در شهر تورنتو در استان انتاریو کانادا می‌باشد کشف انسولین و سلول‌های بنیادی از جمله افتخارات نخبگان همین دانشگاه است. رشته‌های برجسته‌ای همچون پزشکی، مهندسی، علوم انسانی و مدیریت بازرگانی و […]

تماس و مشاوره رایگان