دانشگاه تهران ایران

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران از برترین مراکز آموزشی تحصیلی در کشور ایران است این دانشگاه در سال ۱۳۱۳ با دستور رضا شاه تاسیس و ساخته شد. دانشگاه تهران دارای ۱۹ دانشکده و ۲۹ دانشکده وابسته به همراه پنج پردیس و ۳۱ مرکز تحقیقاتی و پژوهشی است این دانشگاه در میان دانشگاه‌های کشور ایران رتبه نخست را دارد […]

تماس و مشاوره رایگان